مهندس بهزاد یکشنبه 22 فروردین 1395 06:32 ق.ظ نظرات ()
اگر کامپیوتر شما :                                                                                                                          
سرعتش کم شده؟

ویروسی شده؟

وقت بردن آنرا به تعمیرگاه را ندارید؟

فن های سیستم کار نمیکند یا صدای وحشتناک دارد.

 یا شاید خواسته باشید تعمیرکامپیوتر یاد بگیرید؟

139633_6b4aa

فقط کافیست با ماتماس بگیرید

0**68755180